Chính sách bảo mật Dentalexpress

Trang web chúng tôi xin cam kết với khách hàng về việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tuân thủ và đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của quý khách theo các quy định về bảo mật dữ liệu của pháp luật hiện hành.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng khi khách hàng đăng ký tài khoản, đặt hàng hoặc đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng và thông tin khác có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của quý khách.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, cập nhật thông tin mới nhất và chăm sóc khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để liên hệ, thông báo hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách khỏi việc truy cập trái phép, mất mát hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật như SSL (Secure Sockets Layer) để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của quý khách.

Đổi mới và cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi và cập nhật chính sách bảo mật của mình để phù hợp với sự thay đổi của luật pháp và quy định. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào trong chính sách bảo mật này.

Quyền của khách hàng

Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của mình, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, hoặc từ chối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình. Quý khách có thể thực hiện các yêu cầu này bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web. Chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ.

Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và thu thập thông tin về các hoạt động trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi. Khách hàng có thể tắt chức năng cookie trên trình duyệt của mình, tuy nhiên điều này có thể làm giảm hiệu quả của trang web và các dịch vụ của chúng tôi. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi sử dụng.